شرکت طراحی و مهندسی نوآوران صنعت

پل های ارتباطی


شما می توانید به سادگی با شرکت طراحی و مهندسی نوآوران صنعت به صورت بیست و چهار ساعته 24 در هفت 7 روز هفته با راه های ارتباطی که در زیر ذکر شده است ارتباط بر قرار نمایید :

شرکت نوآوران صنعت - کد ثبت 9334 

شناسه ملي : 10860110390 

آدرس شعبه مرکزي : يزد - صفائيه - بلوار دانشگاه - خيابان فرساد- کوچه شهيد فتاحي - ساختمان هشت 

تلفکس : 03538263685 

سامانه پيامک :59 1000 1000 1000 

ايميل : info[at]n-s.ir - info[at]golbad.com 

صندوق پستي : 37663-89158